Få udført kloakservice af en kloakmester

07 juni 2020
Lotte Hindsberg

De fleste mennesker anser vores kloakker som noget der bare altid er der og som altid fungere. Sådan er det ikke. Vores nuværende kloaksystem er ikke mere end 150 år gammelt. Før kørte der en vogn rundt i gaderne i en hestevogn og samlede affald og afføring ind og kørte det ud af byen. I København blev det kørt til Amager og det er derfra, at øen har fået øgenavnet lorteøen. Senere kunne områdets bønder så hente gødning til deres markeder.

Ikke alle huse eller sommerhuse er tilsluttet kloaksystemet og de har ofte en brønd, der skal tømmes i ny og næ. Den form for kloakservice tilbydes af autoriserede kloakmestre, Det kunne f.eks. være en kloakservice i Silkeborg.  

 

Få udført en TV inspektion

Det er husejerens ansvar at kloakken frem til skel fungere. Det er underordnet om det er en del af det offentlige kloaksystem eller om du har en brønd. Hvis du har mistanke om at der er et hul eller kloakken er stoppet, er det dit ansvar at kontakte en autoriseret kloakmester og få dem til at lave en TV inspektion. 

Hvis inspektionen viser at der er en forstoppelse, spules kloakken ren og hvis der er et hul stoppes det. Det er vigtigt det bliver gjort, da vores kloaksystem er vigtig for vores almene helbred. 

Skulle inspektionen også viser at der er rotter på grunden er det din pligt at kontakte kommunen, som derefter sender en rottebekæmper. Det er en gratis service der betales over skatten. Det er vigtigt at rotter udryddes med det samme. 2 rotter kan på få måneder blive til 400 hundrede. Samtidig spreder de sygdomme til mennesker.

Hvis du ikke allerede har et filter på din kloak, kan du få kloakmesteren til at sætte et på. Det forhindre at du får rotter ind i huset via kloakken.

Flere Nyheder