Få hjælp til dine stoppede afløb fra din lokale kloakservice

24 oktober 2019
admin

Måske har du hørt om kloakservice, og set biler fra diverse kloakservice firmaer futte omkring. Men ved du, hvad begrebet kloakservice dækker over? Hvis du ikke er helt sikker, kan du læse med i det følgende.

Problemer med afløb i hjemmet

Oplever du tit, at vandet er utroligt lang tid om at forlade din håndvask eller din køkkenvask via afløbet? Klukker vandet, mens det langsomt siver ud – eller bliver det blot stående i vasken? Og stiger vandet i toilettet ofte op til kanten, når du skyller – med fare for at løbe over?

Så har du højst sandsynligt problemer med dine afløb. Dette kan skyldes, at der sidder fremmedlegemer og stopper rørene. Det kan for eksempel dreje sig om hygiejnebind, hår eller andet, som ikke hører hjemme i afløbet. Afløbet kan også være stoppet til som følge af at træers eller buskes rødder har boret sig gennem rørene, og givet anledning til nedfald af jord eller grus. Dette medfører forsnævringer af rørene, hvilket kun vil blive værre efterhånden som fedt og andre lækre sager ophober sig i disse aflejringer.

Din lokale kloakservice udbyder vil kunne løse dette problem ved enten en højtryksspuling eller en boring. Ved en højtryksspuling spules eventuelle fremmelegemer eller aflejringer bort fra kloakken – ved en boring går din kloakmester ind i faldstamme eller afløb med et mekanisk eller elektrisk aggregat og fjerner årsagen til forstoppelsen. Eventuelt opfølges der med en tv inspektion, som kan afsløre, om der er skader på rørene, som skal udbedres.

Oprydning efter vandskade og rotter

Din kloakmester kan også hjælpe dig i fald du står med eftervirkningerne af en stormflod eller en rotteplage. Lihn’s Kloak hjælper gerne med oprydning og udbedring af eventuelle skader, og rådgiver lige så gerne vedrørende forebyggende arbejde. Du kan læse mere, og kontakte din lokale kloakmester, på https://www.lihn-kloak.dk/ 

 

Flere Nyheder